Inn2POWER

De windturbines op zee zijn imposante mastodonten. Hoog rijzen ze boven de zeespiegel uit. Het opbouwen van een windmolenpark is een werk van lange adem waarbij heel wat spelers betrokken zijn.

Het project Inn2POWER wil alle kleine KMO’s die in de offshore windsector actief zijn in kaart brengen. In het kader van dit project ontwikkelde Horizon Educatief een escape room rond offshore windenergie. 

NL