Historiek

boordevol passie voor de zee

Op 2 december 1995 werd vzw Horizon Educatief opgericht. Een groep van mensen beschouwden het als hun opdracht om kinderen en jongeren in relatie te brengen met het biotoop van zee, kust en polder en te streven naar een duurzame samenleving. Vanuit die optiek werden de eerste stappen naar een open aanbod gezet. Creatieve, speelse, stevig onderbouwde lespakketten en bovendien aangepast aan de leefwereld van de doelgroep zagen het levenslicht.

samenwerking met de provincie

In opdracht van het Provinciebestuur ontwikkelde Horizon Educatief in 1996 de Zeekoffer, Boreas, Flar- en Florapad en het Duinpoëziepad; leskisten vol materialen en lesbrieven om veldwerk en het ontwikkelingsgericht leren rond zee, strand en kust te ondersteunen. Samen met CVN, het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie vormde Horizon Educatief met ondersteuning van het Provinciebestuur West-Vlaanderen in het schooljaar 1996-1997 de eerste Vlaamse natuurouders. Intussen werd in samenwerking met talrijke overheden als het ware de hele kuststreek educatief doorvertaald. De brochure ‘Volle zee proeven’ blikte de mogelijkheden voor het onderwijs, jeugdwerk, toeristen en recreanten uitdagend in.

Van 14 tot 25 april 1997 lanceerde Horizon Educatief vzw in samenwerking met het Provinciebestuur West-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de gemeenten Oostende, Oudenburg, De Haan, Bredene en tal van partners voor het eerst de Week van de Zee. De Koning Boudewijnstichting bekroonde en ondersteunde het project omwille van de voorbeeldwaarde inzake samenwerking rond natuur- en milieueducatie. Ook werd door de stichting in 1998 het project ‘Een feestje bouwen’ in het kader van de campagne ‘Monument zoekt jong temperament m/v’ bekroond. De Week van de Zee en monumentenmaandag groeiden uit tot heuse onderwijsprojecten waarbinnen duizenden kinderen jaarlijks participeren.

Jaarlijks organiseerde Horizon Educatief vzw in samenwerking met het Provinciebestuur West-Vlaanderen vormingsdagen voor leerkrachten, animatoren en partners. Springtij(d) werd ook zo‘n vaste waarde. Samen met kinderen en jongeren explodeerde jaarlijks een dag aan zee vol activiteit.

ontwikkelingseducatie

Maar Horizon Educatief wil ook ‘kleur bekennen’. Met ondersteuning van het DGOS lanceerde Horizon Educatief in het schooljaar 1997- 1998 het project ‘Tij’. Het project wenste kinderen en jongeren uit te nodigen binnen onze maatschappij om het tij te doen keren en te streven naar een duurzame samenleving. Sinds 1999 bouwde Horizon Educatief samen met Djapo en Alfa een netwerk rond ontwikkelingseducatie uit voor Vlaanderen. Dit samenwerkingsverband zette alles in het werk om ontwikkelingseducatie kansen te bieden in de basisschool. De toenmalige Zeekrant verscheen in de winter, herfst, zomer en lente om de spirit erin te houden. Deze educatieve krant richte zich naar kinderen, jongeren, mensen in leiding, studenten, leerkrachten, gidsen, animatoren,…

't zeehuis

Op 1 oktober 1999 namen de stad Oostende en Horizon Educatief opnieuw het voortouw om samen op een actuele en levendige wijze de wereld van de zee en de visserij te brengen naar een breed doelpubliek. Samen met het communautair initiatief PESCA, de Vlaamse Gemeenschap en het Provinciebestuur West-Vlaanderen werd het educatief centrum ‘t Zeehuis uitgebouwd.
‘t Zeehuis ontpopte zich tot educatief hart van de Vlaamse kuststreek: een aanspreekbaar infocentrum, een actueel aanbod, een blitse tentoonstelling en tal van initiatieven die de zee blijvend in de kijker plaatsen. Heuse vissers monsterden in 2003 aan en zetten binnen het Europese programma Netwerk de visserij blijvend in de focus.
Het Mu-Zee-Um, de horizonthuishaven voor kunst en cultuur werd als muzisch project opgestart in 2001 binnen de muren van Horizon Educatief. Aan zee kon je er de muze ontdekken. Beschouwende activiteiten zetten Ensor, Spilliaert, het heemkundig museum De Plate, het Ensorhuis, en de zomertentoonstelling van de Venetiaanse Gaanderijen soms letterlijk in de verf. De succesformule van dit project gaf aanleiding tot een zelfstandig voortbestaan van Mu-Zee-Um vzw, tegenwoordig gevestigd in de Romestraat.

het ei

Opzetten van buitengewone belevenissen was dan weer de uitdaging van ‘Het ei’. Je ei lekker uitbroeden in een ruige schuur vol educatieve prikkels, dat is wat groot worden ook sterk maakt. Ook dit project zag in de bureaus van Horizon Educatief het levenslicht en groeide uit tot een zelfstandige vzw; doeboerderij De Lange Schuur.

Duin en zee

Sinds 1 januari 1997 trok de werking weg uit Bredene en nestelde ze zich in Openluchtcentrum Duin en Zee in Oostende, waar het vandaag de dag nog steeds een onderkomen vindt. Met ondersteuning van het stadsbestuur Oostende werkt Horizon Educatief hier verder aan de realisatie van haar doelstellingen. De kracht van de werking van Horizon Educatief schuilt in de jonge, enthousiaste en eenvoudige aanpak en dat werkt aanstekelijk. Op vandaag maken tal van mensen vanuit diverse hoeken de werking verder waar. Het onderwijs, jeugdwerk en verschillende overheden ondersteunen en participeren met een warm hart binnen een breed netwerkperspectief. De ervaringshorizon met velen verder verbreden vormt de uitdaging voor morgen.

EN