projects

Zeewind in de klas

Zeewind in de klas is een nieuw, digitaal lespakket over windenergie op zee. In twee middagvullende activiteiten vol interactie en samenwerkingsvormen ontdekken leerlingen op welke manieren energie wordt opgewekt en waarom windturbines op zee nodig zijn.

Als leerkracht download je de handleiding, bereid je enkele materialen voor en start je de digibordles. Alles is intuïtief uitgewerkt zodat je snel aan de slag kan. Ideaal voor de 3de graad basisonderwijs of het 1e middelbaar.

Ocean ACTION!

In dit Europees project willen we jongeren ondersteunen in het beheer en de bescherming van de oceanen. Via de ‘Ocean lover challenges’ dagen we jongeren van een Franse en een Belgische school uit om ambassadeurs te worden van de oceaan. De jongeren werken samen om via de methodologie van de ‘Aire Marine Educatif’ uit Frankrijk een eigen stukje kustgebied te beheren en te monitoren. Via film, excursies en spel zetten ze hun kennis over de oceaan om in actie zodat ze als toekomstige burgers zelf kunnen opkomen voor de bescherming van de oceaan.

Erasmus plus

Iedereen verdient vakantie

We willen iedereen zot maken van de zee. Daarnaast verdient iedereen vakantie. Samen met JVC Duin en Zee sloegen we daarom de handen in elkaar om mensen in een kwetsbare positie een leuk weekend vol natuurbeleving aan zee te bezorgen. Dankzij de steun van Toerisme Vlaanderen kunnen we deze ‘Zot van de zee’-weekends 4 keer laten doorgaan voor mensen van vzw Bij ons thuis, Villa VIP en Al Minara vzw.

toerismevlaanderen

Beleef de Noordzeegarnaal

De Grijze Garnaal is een op en top Vlaams culinair product. Het project ‘Beleef de Noordzeegarnaal’ brengt het verhaal van de garnaal, van vangst tot bord, via (digitale) beleving. Met Horizon Educatief promoten we de Noordzeegarnaal via het garnaalkruien. Bij ons kan je namelijk
komen proeven van deze vorm van recreatieve strandvisserij. Dankzij dit project kunnen wij ons infrastructuur renoveren om groepen te ontvangen die komen kruien.

Expeditie Belgica

Vertrek op missie met de RV Belgica en wordt klimaatonderzoeker op zee! Tijdens deze STEM-sessie leren de deelnemers in eerste instantie de basisbeginselen van het programmeren. Met behulp van de micro:bit, een minicomputertje met verscheidene sensoren, vormen ze een robotje om tot onderzoeksschip en voeren ze allerlei metingen uit. De deelnemers zoeken vervolgens het antwoord op verscheidene klimaatgerelateerde onderzoeksvragen tijdens hun onderzoekingstocht op het ruime sop. Dit project kwam tot stand met de steun van de provincie West-Vlaanderen.

European Solidarity Corps

Horizon Educatief wil ook op Europees vlak stappen zetten. Sinds 1 september komt Eva Ehmann uit Duitsland een jaar meedraaien in onze werking. Ze helpt mee met logistieke taken en zal ook een eigen project realiseren.  Het vrijwilligersproject kadert in het European Solidarity Corpse. In een partnerschap met mu-zee-um zijn we een gastorganisatie voor vrijwilligers uit Europa. We zetten zo de internationalisering van Horizon Educatief verder.

Zeeheks Fiona en de zeerovers

Onze zeeheks Katia is van alle markten thuis. Naast schrijfster, muzikante, leerkracht en animator bij ons, heeft ze nu één van haar verhalen laten inspreken door voice-over actrice Berdien Schepers. Lucas Verhelst maakte er leuke animaties van. Een spannend verhaal over magie, zeerovers en heksen, met een einde dat enthousiasme voor natuurexploratie oproept. 

CERA

Met financiële steun en expertise zet Cera elk jaar meer dan 700 organisaties op weg om hun project te realiseren. De maatschappelijke dienstverlening van Cera vertrekt vanuit de coöperatieve waarden: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen. 

Dankzij de financiële steun van CERA konden we 10 tablets aankopen. Deze tablets zullen we inzetten in onze dagelijkse werking. 

DIGI aan zee

Tijdens de eerste lockdown werkten onze vrijwilligers spontaan aan een eigen project. Ze zochten naar mogelijkheden om de zee dichter bij de kinderen te brengen. En wat is een betere verbinding dan een lied? Ze pasten de tekst van kinderliedjes aan en lieten de liedjes inzingen door professionele muzikanten. Een vrijwilliger maakte de animaties en voorzag ondertitels. Op dit moment zijn drie liedjes te beluisteren via YouTube. Kleuteronderwijzers kunnen de liedjes als basis gebruiken voor hun lessen over de zee. 

Inn2POWER

De windturbines op zee zijn imposante mastodonten. Hoog rijzen ze boven de zeespiegel uit. Het opbouwen van een windmolenpark is een werk van lange adem waarbij heel wat spelers betrokken zijn.

Het project Inn2POWER wil alle kleine KMO’s die in de offshore windsector actief zijn in kaart brengen. In het kader van dit project ontwikkelde Horizon Educatief een escape room rond offshore windenergie. 

DIY Aquadrones

In de eerste helft van 2019 ontwikkelde Horizon Educatief een gloednieuw project rond onderwaterrobots. Klassen van de 3ᵉ graad lager onderwijs kunnen sindsdien onder begeleiding zelf een onderwaterdrone bouwen.

De leerlingen krijgen een bouwpakket waarmee ze met eenvoudige materialen in kleine groepjes een drone kunnen bouwen. Nadien kunnen alle onderdelen terug uit elkaar gehaald worden.

Samenwerkingspartners

EN