Onze algemene voorwaarden

 

Boeking

Een boekingsaanvraag is pas definitief nadat je de offerte die je via mail ontvangt bevestigd. 

1 - Je ontvangt een mail dat we je aanvraag hebben ontvangen. Dit is géén definitieve bevestiging van de aangevraagde activiteit(en).

2 - Indien de datum of het uur dat je hebt aangevraagd niet mogelijk is, doen wij een tegenvoorstel via mail. 

3 - Je ontvangt een bevestiging van je boeking via mail, inclusief offerte.

4 - Pas na jouw goedkeuring van de offerte is de boeking definitief. We vragen je om binnen de tien kalenderdagen te reageren

4 - Na afloop van de activiteiten ontvang je een factuur en betalingsverzoek. 

Wanneer een activiteit door omstandigheden niet kan doorgaan, zal Horizon Educatief vzw steeds op zoek gaan naar een alternatief in samenspraak met de leerkracht/begeleider van de groep. Bij akkoord met het alternatief zal de kostprijs van de alternatieve activiteit gefactureerd worden. 

 

Annuleren 

Voor het annuleren van een bevestigde workshop, rekenen wij een kost aan van 25 euro per workshop. Gebeurt de annulering minder dan vijf werkdagen voor de vastgelegde datum, dan wordt de volledige kostprijs gefactureerd. 

 

Betalingsvoorwaarden

Voor programma’s op maat rekenen wij een administratie kost van 35 euro aan. 
Wijzigingen in het exacte aantal deelnemers voor workshops met een prijs per deelnemer moeten minstens drie werkdagen voor de afgesproken datum van de workshop doorgegeven worden. Valt het effectieve aantal deelnemers tijdens de workshop lager uit en werd dit niet doorgegeven, dan factureren wij het aantal zoals beschreven in de offerte. Zijn er meerdere deelnemers, dan zullen die gefactureerd worden aan de geldende deelnameprijs.  
Bij het niet betalen van een factuur wordt vanaf een tweede herinnering 25 euro herinneringskosten aangerekend. Bij een derde herinnering rekenen wij een kost van 35 euro aan. 

 

Aansprakelijkheid

Horizon Educatief vzw is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen overkomen aan bezoekers en deelnemers aan de activiteiten. De organisatie staat niet in voor het verzekeren van lichamelijke of materiële schade. De deelnemers worden geacht een eigen ongevallenverzekering  te hebben voorzien via de school- of verenigingspolis. Het deelnemen aan de activiteiten houdt een aanvaarding van risico in. 

Horizon Educatief vzw is evenmin verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van goederen van deelnemers of bezoekers. De laatste dragen de volle verantwoordelijkheid voor het bewaken van hun persoonlijke spullen.

Horizon Educatief vzw verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van haar personeel en medewerkers.

 

Uitsluiting 

De leerkracht of begeleider van de groep blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar groep. De animator van Horizon Educatief vzw heeft het recht deelnemers uit te sluiten van de activiteit. Dat kan wegens veiligheidsredenen (onder meer bij het kruien), wangedrag of schade aanbrengen. Horizon Educatief vzw heeft het recht kosten aan te rekenen op de eindfactuur bij schade. 

 

Image
informatie
contact
Horizon Educatief

Fortstraat 128
8400 Oostende
059 32 21 83
info@horizoneducatief.be
onderneming 0457440716

schrijf in op onze nieuwsbrief

Je ontvangt per kwartaal een overzicht van onze evenementen en ander nieuws.