Inn2POWER

project

Inn2Power

In opdracht van de POM West-Vlaanderen ontwikkelden we een workshop voor leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs. We willen de leerlingen sensibiliseren over de economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van de offshore windindustrie. Daarnaast wil de workshop ook de studie- en carrièremogelijkheden uit de offshore windindustrie in de verf zetten.

 

escape room

Door een computercrash is ingenieur Tuur Bine zijn revolutionaire ontwerp voor een nieuwe, ultramoderne windturbine kwijtgeraakt. Uit pure wanhoop is hij krankzinnig geworden. Gelukkig zit er nog een kopie in de kluis van zijn kantoor. De kluis kan enkel geopend worden door de raadsels op te lossen en de verstopte codes te kraken. Kunnen de leerlingen helpen om het ontwerp terug te vinden? 

De escape room bevat allerlei elementen die te maken hebben met de bouw van een offshore windturbinepark. Principes uit hydraulica, pneumatica, wiskunde, elektriciteit,… komen via raadsels en opdrachten aan bod. Deze sessie legt linken met STEM, brengt de verschillende offshore jobs in kaart en bevat heel wat interactieve materialen.  

De escape room is gratis voor de doelgroep. De leerlingen krijgen 1 uur de tijd om de code van de kluis te kraken. Nadien volgt een bespreking waarin de opbouw van de escape room aan bod komt, samen met de studie- en carrièremogelijkheden in de sector.

De escape room door de ogen van een klas

Video afspelen

Inn2Power uitgelicht

Video afspelen

Onze partners

NL